Betalen wettelijk verplicht

Binnen 30 dagen betalen wettelijk verplicht

Vanaf 16 maart gelden er wettelijke betalingstermijnen tussen bedrijven en tussen bedrijven en de overheid. Bedrijven zijn dan wettelijk verplicht elkaar binnen 30 dagen te betalen. Alleen bij overeenkomst mag er een langere termijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. De overheid moet facturen altijd binnen 30 dagen betalen.

Wettelijke termijnen voor B2B

Elke factuur moet binnen 30 dagen na ontvangst worden betaald, tenzij in het contract anders is afgesproken. In het contract mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Wettelijke termijnen voor de overheid

De overheid moet zijn facturen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur betalen. Het is vrijwel niet mogelijk van deze termijn af te wijken.

Geen of te late betaling

Wie de factuur niet of te laat betaalt, moet een boete betalen. Het gaat hier om een percentage van de factuur, met een minimum van 40 euro. Daarnaast moet de wettelijke rente worden betaald. De wettelijke rente bij levering aan bedrijven en overheidsinstellingen is per 1 januari 2013 vastgesteld op 7,75 procent&nbsp.

Categories: Nieuws

Tags: