Wat is er veranderd op 1 januari 2015

Werk:

– Van de twaalf kindregelingen blijven er vier bestaan voor inkomensondersteuning aan ouders: de kinderbijslag; het kindgebonden budget; de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Andere regelingen verdwijnen.
– De AOW-leeftijd gaat met een maand omhoog naar 65 en drie maanden. Uiteindelijk zal in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn.
– Inkomens tot 85.000 euro krijgen meer arbeidskorting. Ook stijgt de algemene heffingskorting, voor inkomens tot 50.000 euro.
– Per 1 januari kunnen werkgevers nog maar maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon besteden aan bijvoorbeeld om kerstpakketten of een ‘fiets van de baas’.
– Vanaf 1 januari is belasting uitstellen over een ontslagvergoeding niet meer mogelijk.

Wonen:

-De verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor een eigen woning vervalt. De ‘oude’ regeling wordt opnieuw van kracht, waarbij ouders eenmalig tot 52.752 euro belastingvrij mogen schenken aan een kind tussen de achttien en veertig jaar.
– De maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning gaat verder omlaag naar 103 procent. Strengere hypotheeknormen voor inkomens onder de 30.000 per jaar. Het eigenwoningforfait stijgt van 0,7 naar 0,75 procent. Alle huizen krijgen een voorlopig energielabel. Bij de verkoop moet dat verplicht worden omgezet in een definitief label.

Zorg:

– Het basispakket van de zorgverzekering verandert. Zo is onder meer wijkverpleging toegevoegd. Het verplicht eigen risico stijgt met 15 euro naar 375 euro.
– De zorgtoeslag verandert. Mensen met een laag inkomen krijgen een hogere toeslag. Anderen krijgen een lagere toeslag of soms geen zorgtoeslag meer.

Uitkeringen:

– Per 1 januari worden de AOW, de WW, de WIA en nog een reeks uitkeringen aangepast aan de stijging van het wettelijk minimumloon. Dat betekent dat die uitkeringen iets omhoog gaan.

Overige:

– De accijnzen op tabak en benzine gaan omhoog. Negen cent extra op een pakje sigaretten of pakje shag van 40 gram. De accijnzen op benzine en lpg gaat met 1 cent omhoog.
– De thuiskopieheffing op onder meer cd’s, smartphones, tablets en computers gaat omlaag met 30 procent.
– De verkeersboetes gaan omhoog, met 0,8 procent. Veelplegers in het verkeer worden harder aangepakt. Wie keer op keer de fout ingaat, raakt zijn rijbewijs sneller kwijt. Asociaal gedrag in het verkeer wordt ook eerder strafrechtelijk aangepakt.

Categories: Nieuws

Leave a Comment